Управљање ризиком од природних катастрофа

Жедни сте знањаИнтересује Вас Управљање ризиком од природних катастрофаСавладајте вештине из следећих научних области: Природне катастрофе, Процене ризика, Управљање ризицима од природних катастрофа. Мастер студијеМастер студије Уверење о акредитацији Наставни план и програм Распоред предмета по семестрима и години У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које има завршене основне академске студије…