Технолошко инжењерство 2021

Основне студијеМастер студијеДокторске студијеОсновне студије Уверење о акредитацији Структура студијског програма Књига предмета Ниво студија Основне академске студије Звање које се стиче Дипломирани инжењер технологије (Дипл. инж. технол.) Образовно поље Техничко-технолошке науке Научно-стручне области Технолошко инжењерство Трајање (год./сем.) 4/8 Укупан број ЕСПБ бодова 240 Студијски модули Општа технологија Прехрамбена технологија Мастер студије Уверење о акредитацији…

Рударско инжењерство 2021

Основне студијеМастер студијеОсновне студије Уверење о акредитацији Структура студијског програма Књига предмета Ниво студија Основне академске студије Звање које се стиче Дипломирани инжењер рударства (Дипл. инж. руд.) Образовно поље Техничко-технолошке науке Научно-стручне области Рударско инжењерство Трајање (год./сем.) 4/8 Укупан број ЕСПБ бодова 240 Мастер студије Уверење о акредитацији Структура студијског програма Књига предмета Ниво студија…

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду 2021

Основне студијеМастер студијеОсновне студије Уверење о акредитацији Структура студијског програма Књига предмета Ниво студија Основне академске студије Звање које се стиче Дипломирани инжењер заштите животне средине (Дипл. инж. зашт. жив. сред.) Дипломирани инжењер заштите на раду (Дипл. инж. зашт. на раду) Образовно поље Техничко-технолошке науке Научно-стручне области Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду…

Грађевинско инжењерство 2021

Основне студијеМастер студијеОсновне студије Уверење о акредитацији Структура студијског програма Књига предмета Ниво студија Основне академске студије Звање које се стиче Дипломирани инжењер грађевинарства (Дипл. инж. грађ.) Образовно поље Техничко-технолошке науке Научно-стручне области Грађевинско инжењерство Трајање (год./сем.) 4/8 Укупан број ЕСПБ бодова 240 Студијски модули Конструкције Грађевински менаџмент   Мастер студије Уверење о акредитацији Структура…

Архитектура 2021

Основне студијеМастер студијеОсновне студије Уверење о акредитацији Структура студијског програма Књига предмета Ниво студија Основне академске студије Звање које се стиче Дипломирани инжењер архитектуре (Дипл. инж. арх.) Образовно поље Техничко-технолошке науке Научно-стручне области Архитектура Трајање (год./сем.) 4/8 Укупан број ЕСПБ бодова 240   Мастер студије Уверење о акредитацији Структура студијског програма Књига предмета Ниво студија…

Машинско инжењерство 2021

Основне студијеМастер студијеДокторске студијеОсновне студије Уверење о акредитацији Структура студијског програма:          1. Опште машинство          2. Друмски и градски саобраћај          3. Индустријски инжењеринг          4. Мехатроника Књига предмета Ниво студија Основне академске студије Звање које се стиче Дипломирани инжењер машинства (Дипл.…

Електротехничко и рачунарско инжењерство 2021

Основне студијеМастер студијеДокторске студијеОсновне студије Уверење о акредитацији Структура студијског програма Књига предмета Ниво студија Основне академске студије Звање које се стиче Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Дипл. инж. електр. и рачунар.) Образовно поље Техничко-технолошке науке Научно-стручне области Електротехничко и рачунарско инжењерство Трајање (год./сем.) 4/8 Укупан број ЕСПБ бодова 240 Студијски модули Електроенергетика Електроника и…

Управљање ризиком од природних катастрофа

Жедни сте знањаИнтересује Вас Управљање ризиком од природних катастрофаСавладајте вештине из следећих научних области: Природне катастрофе, Процене ризика, Управљање ризицима од природних катастрофа. Мастер студијеМастер студије Уверење о акредитацији Наставни план и програм Распоред предмета по семестрима и години У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које има завршене основне академске студије…