Руководство

Савет факултета изабрао је декана на седници одржаној дана 06.06.2012.год. на основу члана 54 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05) и члана 36 став 2 тачка 2 Статута Факултета техничких наука у Косовској Митровици за мандатни период од три године који тече од 01.10.2012.године.

Студент продекан изабран је одлуком декaна за мандатни период од једне године.

Секретар Факултета je на дужности од 13.12.2001.год.

Избор продекана

Декан Факултета техничких наука именовао је продекане на основу члана 41 став 2 и члана 43 став 1, 2 и 3 Статута факултета на мандатни период од три године који тече од 01.10.2012.године.

Делатности

Руковођење
Савет
Настава
Научни рад

РУКОВОДСТВО

nebojsa_arsic

др Небојша Арсић

декан, редовни професор

E-mail: nebojsa.arsic@pr.ac.rs
Skype: nebojsa_arsic

Проф. др Небојша Арсић, рођен је 27.08.1960. год. у Приштини. Тренутно је декан на Факултету техничких наука у Косовској Митровици. У звање редовног професора изабран је 2007. године.

ПРОДЕКАНИ

др СРЂАН ЈОВИЋ

редовни професор, продекан


Проф. др Срђан Јовић, рођен је 14. септембра 1968. године у Приштини. Тренутно је продекан за Машинско инжењерство и Индустријско инжењерство, на Факултету техничких наука у Косовској Митровици.

др РУЖИЦА БОЖОВИЋ

ванредни професор, продекан


Проф. др Ружица Божовић, рођена је 28.04.1966. год. у Косовској Митровици. Тренутно је продекан за Архитектуру и Грађевинско инжењерство на Факултету техничких наука у Косовској Митровици.

др ЈОРДАН РАДОСАВЉЕВИЋ

редовни професор, продекан


Проф. др Јордан Радосављевић, рођен је 23. септебра 1973. год. у Косовској Митровици. Тренутно је продекан за Електротехничко и рачунарско инжењерство на Факултету техничких наука у Косовској Митровици.

др ГОРДАНА МИЛЕНТИЈЕВИЋ

редовни професор, продекан


Проф. др Гордана Милентијевић, рођена је у Косовској Митровици 03.06.1961. Тренутно је продекан за Рударско, технолошко и инжењерство заштите животне средине и заштите на раду на Факултету техничких наука у Косовској Митровици.

СТУДЕНТ ПРОДЕКАН

СТЕФАН БОЈОВИЋ

студент, продекан


Студент продекан

СТРУЧНИ ОРГАНИ

Наставно научно веће

Наставно-научно веће доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова. Детаљније о члановима ННВ-а и о њиховим дужностима можете погледати на линку ННВ.

Изборно веће

Изборно веће одлучује о избору у наставничко и сарадничко звање. Детаљније о члановима Изборног већа и о њиховим дужностима можете погледати на линку Изборно веће.

Наставника
Aсистената
Cарадника
Студената