Руководство

Савет факултета изабрао је декана на седници одржаној дана 06.06.2012.год. на основу члана 54 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05) и члана 36 став 2 тачка 2 Статута Факултета техничких наука у Косовској Митровици за мандатни период од три године који тече од 01.10.2012.године.

Студент продекан изабран је одлуком декaна за мандатни период од једне године.

Секретар Факултета je на дужности од 13.12.2001.год.

Избор продекана

Декан Факултета техничких наука именовао је продекане на основу члана 41 став 2 и члана 43 став 1, 2 и 3 Статута факултета на мандатни период од три године који тече од 01.10.2012.године.

Делатности

Руковођење
Савет
Настава
Научни рад

РУКОВОДСТВО

IMG-813c61e227e7b0c405f0fa76ecc26c64-V

др Срђан Јовић

в.д. декана, редовни професор

E-mail: srdjan.jovic@pr.ac.rs

Проф. др Срђан Јовић, рођен је 14. септембра 1968. године у Приштини. Тренутно је вршилац дужности декана на Факултету техничких наука у Косовској Митровици.

ПРОДЕКАНИ

др РУЖИЦА БОЖОВИЋ

ванредни професор, продекан


Проф. др Ружица Божовић, рођена је 28.04.1966. год. у Косовској Митровици. Тренутно је продекан за Архитектуру и Грађевинско инжењерство на Факултету техничких наука у Косовској Митровици.

др БОЈАН ПЕРОВИЋ

доцент, продекан


Доц. др Бојан Перовић, рођен је 04.11.1988. год. у Зубином Потоку. Тренутно је продекан за Електротехничко и рачунарско инжењерство на Факултету техничких наука у Косовској Митровици.

др ГОРДАНА МИЛЕНТИЈЕВИЋ

редовни професор, продекан


Проф. др Гордана Милентијевић, рођена је у Косовској Митровици 03.06.1961. Тренутно је продекан за Рударско, технолошко и инжењерство заштите животне средине и заштите на раду на Факултету техничких наука у Косовској Митровици.

др ЖИВЧЕ ШАРКОЋЕВИЋ

ванредни професор, продекан


Проф. др Живче Шаркоћевић, рођен је у Скопљу 15.09.1967. Тренутно је продекан за Машинско инжењерство на Факултету техничких наука у Косовској Митровици.

СТУДЕНТ ПРОДЕКАН

СТЕФАН БОЈОВИЋ

студент, продекан


Студент продекан

СТРУЧНИ ОРГАНИ

Наставно научно веће

Наставно-научно веће доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова. Детаљније о члановима ННВ-а и о њиховим дужностима можете погледати на линку ННВ.

Изборно веће

Изборно веће одлучује о избору у наставничко и сарадничко звање. Детаљније о члановима Изборног већа и о њиховим дужностима можете погледати на линку Изборно веће.

Наставника
Aсистената
Cарадника
Студената