Када Изборно веће одлучује о избору у наставничко и сарадничко звање, у раду овог стручног органа учествују сви наставници у радном односу са пуним радним временом на Факултету. Приликом избора наставника право гласа имају само наставници у истом и вишем звању од звања у које се наставник бира.

Изборно веће:

  • утврђује предлог за избор у звање наставника
  • врши избор у звање сарадника

Декан је председник Изборног већа по функцији.

ЧЛАНОВИ ИЗБОРНОГ ВЕЋА

Редовни професори:

Редовни професор

Редовни професор

Редовни професор

Шеф катедре за рударство

Редовни професор

Редовни професор

Редовни професор

Редовни професор

Редовни професор

Редовни професор

Редовни професор

Шеф катедре за електронику и телекомуникације

Редовни професор

Шеф катедре за рударство

Редовни професор

Редовни професор

Редовни професор

Редовни професор

Продекан за Рударско инжењерство, Технолошко инжењерство и Заштиту животне средине и заштиту на раду

Редовни професор

Шеф катедре за термотехнику и термоенергетику

Редовни професор

Редовни професор

Редовни професор

Редовни професор

Шеф катедре за технологију

Редовни професор

Редовни професор

Редовни професор

Редовни професор

в.д. декана

Редовни професор

Шеф катедре за математику и физику

Редовни професор

Ванредни професори:

Ванредни професор

Ванредни професор

Ванредни професор

Шеф катедре за теоријску електротехнику, мерења, рачунарство и информатику

Ванредни професор

Ванредни професор

Ванредни професор

Ванредни професор

Ванредни професор

Шеф катедре за електроенергетику

Ванредни професор

Ванредни професор

Ванредни професор

Ванредни професор

Ванредни професор

Ванредни професор

продекан за машинско инжењерство

Ванредни професор

Ванредни професор

Ванредни професор

Ванредни професор

Ванредни професор

Ванредни професор

Ванредни професор

Ванредни професор

Шеф катедре за механику

Ванредни професор

Шеф катедре за пројектовање и урбанизам

Ванредни професор

Ванредни професор

Ванредни професор

Ванредни професор

Ванредни професор

продекан за архитектуру и грађевинско инжењерство

Ванредни професор

Ванредни професор

Ванредни професор

Ванредни професор

Ванредни професор

Шеф катедре за грађевинско конструктерство

Доценти:

Шеф катедре за производно машинство

Шеф катедре за грађевински менаџмент

Предавачи:

Наставник страног језика

Наставник страног језика

Шеф катедре за опште образовне предмете