bgvozdic

др Бранко Гвоздић

доцент

Биографија

Доц. др Бранко Гвоздић, рођен је 30.12.1985. год. у Косовској Митровици. Факултет техничких наука у Косовској Митровици завршио је 2010. године. Докторску дисертацију одбранио је на Факултету техничких наука у Косовској Митровици, 2019. године.

Тренутно ради као доцент на катедри за теоријску електротехнику, мерења, рачунарство и информатику на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Аутор или коаутор је више од 10 научних радова из области теоријске електротехнике публикованих у међународним и домаћим научним часописима и презентованих на међународним научним конференцијама. Учествовао је на ERASMUS+ међународном пројекту.

  • 2008: Основне академске студије, ФТН, Косовска Митровица
  • 2010: Мастер академске студије, ФТН, Косовска Митровица
  • 2012-2019: Асистент, ФТН, Косовска Митровица.
  • 2019-тренутно: Доцент, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Теоријска електротехника
Електромагнетика
Простирање електромагнетских таласа
Нумеричке методе у електромагнетици

Контакт

Email:

branko.gvozdic@pr.ac.rs