Име, средње слово и презиме: ДАРКО С. ДРМАНАЦ darko_drmanac
 Датум рођења: 19. 03. 1972. год.
 Место рођења:  Рашка
 Контакт телефон:
 E-mail: darko.drmanac@pr.ac.rs
 Наставничко/сарадничко звање: АСИСТЕНТ

 

Основне студије:
Рударско-металурски факултет, смер Рударство, Кос.Митровица, 1997. године

Магистарска теза:
„Истраживање услова за хидраулицки транспорт олово-цинкане руде на примеру лежишта рудника“ Кижевак, Сува руда – Рашка“, Факултет техницких наука – Кос. Митровица, 2007. године

Научна област интересовања: Технологија подземне експлоатације (Транспорт и извоз у рударству, Механика стена и тла, Вентилација и одводњавање рудника, Пројектовање рудника)

Остали подаци