Име, средње слово и презиме: ДЕЈАН. Р. АНЂЕЛКОВИЋ dejan_andjelkovic
 Датум рођења: 01.11.1979. год.
 Место рођења: Косовска Митровица
 Контакт телефон:
 E-mail: dejan.andjelkovic@pr.ac.rs
 Наставничко/сарадничко звање: АСИСТЕНТ

 

Основне студије:
Факултет техничкин наука, Нови Сад, 2007. године

Магистарска теза:
„Утврђивање опасних места на делу магистралног пута М-22“, Факултет техничких наука у Новом Саду, 2007 година

Научна област интересовања: Саобраћај, друмски саобраћа, саобраћајни системи, безбедност саобраћаја

Остали подаци