Slika Ana Velickovic

др Ана Величковић

Доцент

Биографија

Проф.др Ана Величковић, рођена 06. 09 1981. године у Лесковцу.
Технолошки факултет у Лесковцу, Универзитет у Нишу, завршила је 2005. године. Докторску дисертацију под називом „Кинетика трансестерификације сунцокретовог уља“ брани на Технолошком факултету у Лесковцу 2011. године.
У периоду од 2005 -2018. учествовала је на пројектима Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, као истраживач стипендиста, научни и виши научни сарадник.

Тренутно је професор на катедри за технологију на Факултету техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама. Резултати научно-истраживачког рада публиковани су у међународним часописима изузетних вредности (два рада), врхунским међународним часописима (десет радова), истакнутом међународном часопису (два рада), међународним часописима (један рад), националном часопису међународног значаја (један рад), истакнутом националном часопису (један рад), националном часопису (један рад) и саопштени на скупу међународног значаја (три рада штампана у целини; три рада штампана у изводу) и националног значаја (један рад штамшпан у целини; петнаест радова штампаних у изводу). Коаутор је шест техничких решења (Нови техничко решење у фази реализације) и једног техничког решења Битно побољшана технологија (нов производ).
Члан је Савеза хемиjских инжењера Србије од 2012. године.
За доцента на Факултету техничких наука у Косовској Митровици изабрана је 2018. године.

  • 2005: Основне студије, Технолошки факултет, Лесковац
  • 2011: Докторска дисертација, Технолошки факултет, Лесковац
  • 2018-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Хемијско инжењерство

Контакт

Број телефона:

Email:
ana.velickovic@pr.ac.rs