Milan T. Djordjevic, Proizvodno masinstvo, FTN KM

др Милан Т. Ђорђевић

Доцент

Биографија

Доцент др Милан Т. Ђорђевић, рођен је 25. децембра 1985. године у Алексинцу. Основне академске и дипломске мастер студије завршио је на Факултету инжењерских
наука Универзитета у Крагујевцу 2009 и 2011. године. Докторску дисертацију под насловом „Модел клизања између равних површина обода при променљивим контактним условима у процесу дубоког извлачења танких лимова“, одбранио је 2018. год. на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. У периоду од 2012. до 2017. год. био је радно ангажован као истраживач сарадник на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.

Тренутно је професор на катедри за производно машинство на Факултету техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Радни однос у звању асистента на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, са пуним радним временом, засновао је 2017. године, на коме и данас ради. У звање доцента на Катедри за производно машинство изабран је марта 2019. године. Објавио је преко 65 научних радова у међународним и домаћим часописима (од тога 11 радова у међународним часописима са SCI листе), као и на научним скуповима у земљи и иностранству.

  • 2009: Основне студије, ФИН, Крагујевац
  • 2011: Дипломске-мастер студије, ФИН, Крагујевац
  • 2018: Докторска дисертација, ФИН, Крагујевац
  • 2019-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Технологија пластичног обликовања (ТПО)
Алати за обраду деформисањем
Индустрјско инжењерство
Производни системи

Контакт

Број телефона:

Email:
milan.t.djordjevic@pr.ac.rs