МРадојковић

др Младен Радојковић

Доцент

Биографија

Доцент др Младен Радојковић, рођен је 22.09.1973. године у Зубином Потоку. Основне студије завршио је 1998. године на Катедри за производно машинство Машинског факултета у Приштини. Магистарску тезу под називом „Расподела напона у раванском изотропном пољу ослабљеном отворима” одбранио је 2005. на Катедри за машинске конструкције Машинског факултета у Крагујевцу.
Докторску дисертацију под називом „Напонско деформационо стање у зонама геометријских дисконтинуитета елемената машинских конструкција” одбранио је на на Катедри за машинске конструкције Машинског факултета у Крагујевцу 2008. године.

Тренутно је професор на катедри за конструкције и механизацију на Факултету техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Школске 1997/1998. године радио је у ТШ „Григорије Божовић” у Зубином Потоку,
а од 1998. до 2000. год. у ЕПС – Јавном предузећу за производњу, прераду и транспорт угља „Површински копови – Косово”- Обилић, Добро Село. Од 2000. до 2004. године радио је на радном месту асистента приправника за наставни предмет Машински елементи на Факултету техничких наука у Косовској Митовици. Од 2004. до 2012. био је у радном односу у СШ „Григорије Божовић” у Зубином Потоку, а од 2012. до 2018. године на Високој техничкој школи струковних студија у Звечану.
У звање додента на Факултету техничких наука у Косовској Митровици изабран је 2018. године.

  • 1998: Дипломске студије, Машински факултет, Приштина
  • 2005: Постдипломске (магистарске) студије, Машински факултет, Крагујевац
  • 2008: Докторска дисертација, Машински факултет, Крагујевац
  • 2018-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Механика деформабилног тела
Испитивање машинских конструкција
Дизајн машина
Имплементација CAD технологија

Контакт

Број телефона:

Email:
mladen.radojkovic@pr.ac.rs