JAvramovic300x300

др Јелена Аврамовић

Доцент

Биографија

Доцент др Јелена Аврамовић, рођена је 26.08.1979. године у Лесковцу. Основне и докторске студије завршила је на Технолошком факултету у Лесковцу. У периоду од 2005 -2020. учествовала на пројектима Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, као истраживач стипендиста, а потом и ако научни сарадник и виши научни сарадник.

Тренутно је професор на катедри за технологију на Факултету техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Резултати научно-истраживачког рада публиковани су у међународним часописима изузетних вредности (пет радова), врхунским међународним часописима (седам радова), истакнутом међународном часопису (један рад), међународним часописима (три рада), националном часопису међународног значаја (један рад), истакнутом националном часопису (један рад), националном часопису (један рад) и саопштени на скупу међународног значаја (четири рада штампана у целини; четири рада штампана у изводу) и националног значаја (девет радова штампаних у изводу). Коаутор је пет техничких решења (Нови технолошки поступак) и једног техничког решења Ново техничко решење (нов производ) примењеног на међународном нивоу.
Члан је уређивачког одбора међународног научног часописа Chemical Industry and Chemical Engineering Qurterly од 2012. године. и Савеза хемиских инжењера Србије од 2012. године.

  • 2005: Основне студије, Технолошки факултет, Лесковац
  • 2011: Докторска дисертација, Технолошки факултет, Лесковац
  • 2020-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Хемијско инжењерство

Контакт

Број телефона:

Email:
jelena.avramovic@pr.ac.rs