Име, средње слово и презиме: ИВАН М. КАЛИЧАНИН  slika za CV
Датум рођења: 05.02.1981. год.
Место рођења: Прокупље
Контакт телефон:
E-mail: ivan.kalicanin@pr.ac.rs
Наставничко/сарадничко звање: АСИСТЕНТ

 

Основне студије:
Саобраћајни факултет, Београд, 2007. године

Научна област интересовања: Безбедност саобраћаја, регулисање саобраћајних токова

Остали подаци