IC foto

др Ивица Чамагић

ванредни професор

Биографија

Проф. др Ивица Чамагић, рођен је 29.08.1974. год. у Прокупљу. Студије на Машинском факултету у Приштини, смер Машинске конструкције и механизација, завршио је 1999 године. Магистарску тезу под насловом “Анализа напона и деформација заварених спојева нисколегираних челика повишене чврстоће у присуству прслина”, одбранио је на Факултету техничких наука у Косовској Митровици 2009 године.

Тренутно је професор на катедри за механику на Факултету техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Истраживање утицаја експлоатационих услова на процену интегритета и преосталог века посуда под пристиском намењених за рад на повишеним температурама“ одбранио је на Факултету техничких наука у Косовској Митровици, 2013. године.2002 године засновао је радни однос на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици као асистент-приправник на Катедри за термотехнику, термоенергетику, машинске конструкције и механизацију.

Члан је Друштва за интегритет и век конструкција проф. др Стојан Седмак-ДИВК (од оснивања), ESIS-European Structural Integrity Society и Српског друштва за механику. Аутор или коаутор је преко 80 радова објављених у домаћим и међународним часописима или саопштених на домаћим и међународним конференцијама (више од 10 на СЦИ листи). Аутор је две монографије националног значаја.

  • 1999: Дипломске студије, Машински факултет, Приштина
  • 2009: Постдипломске (магистарске) студије, ФТН, Косовска Митровица.
  • 2010: Изабран је у звање сарадника на радном месту асистента за ужу научну област Машинске конструкције на Катедри за машинске конструкције и механизацију.
  • 2013: Докторска дисертација, ФТН, Косовска Митровица.
  • 2014: Изабран је у звање наставника на радном месту доцента за ужу научну област Машинске конструкције на Катедри за машинске конструкције и механизацију.
  • 2018: Изабран је у звање наставника на академским студијама на радном месту ванредног професора за ужу научну област Механика на Катедри за механику.

Области интересовања

Mеханика лома
Рачунарска механика лома
Механика материјала
Интегритет конструкција
Испитивање материјала
Заваривање

Контакт

Број телефона:

Email:
ivica.camagic@pr.ac.rs