Име, средње слово и презиме: MAРИЈА М. ЈАНАЧКОВИЋ  20141225_2314502
Датум рођења: 18.01.1987. год.
Место рођења: Косовска Митровица
Контакт телефон:
E-mail: marija.janackovic@pr.ac.rs
Наставничко/сарадничко звање: ДОЦЕНТ

 

Основне студије:
Факултет техничких наука, Косовска Митровица, Универзитет у Приштини, 2011. године

Научна област интересовања: Хемијско инжењерство

Остали подаци