example-02

Милан Благојевић

aсистент

Биографија

Милан Благојевић рођен је 2. септембра 1982. године у Крагујевцу. Дипломирао је на Машинском факултету у Крагујевцу, на смеру Примењена механика и аутоматско управљање 2009. године са просечном оценом 9,09. Одобрена му је израда докторске дисертације под називом: “Развој и имплементација методологије за мерење поља померања и деформација корелацијом дигиталних слика” на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.

Тренутно ради као асистент на катедри за механику на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Од 2006. године ангажован на решавању практичних инжењерских проблема у оквиру Лабораторије за инжењерски софтвер Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.

Од марта 2010. године запослен на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу као истраживач-сарадник ангажован на пројектима које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Од марта 2019. године запослен на Факултету Техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и изабран у звање асистент.

У свом досадашњем научно-истраживачком раду аутор је и коаутор на 65 научних радова публикованих у домаћим и међународим часописима и саопштених на домаћим и међународним научним конференцијама. Коаутор 3 техничка решења. Учествовао је на три пројекта технолошког развоја и једном интердисциплинарном пројекту које финансира Министарства науке и технолошког развоја Србије, на 2 међународна пројекта (Темпус и FP6), као и на бројним пројектима сарадње са привредом.

  • 2009: Дипломске студије, Машински факултет, Крагујевац
  • 2010-2019: Истраживач-сарадник, Машински факултет, Крагујевац
  • 2019-тренутно: Асистент, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Механика
Испитивање машинских конструкција
Компјутерска визија
Вештачка интелигенција
Аутоматско управљање

Контакт

Број телефона:
+ 381 65 25 24 693

Email:
milan.blagojevic@pr.ac.rs