Име, средње слово и презиме: MИЉАНА С. КРСТИЋ  Miljana Markovic Slika
Датум рођења: 12.03.1986. год.
Место рођења: Београд
Контакт телефон:
E-mail: miljana.markovic@pr.ac.rs
Наставничко/сарадничко звање: ДОЦЕНТ

 

Основне студије:
Факултет Техничких наука, Косовска Митровица, Универзитет у Приштини

Научна област интересовања: Хемијско инжењерство

Остали подаци