Olivera Lekic slika

Оливера Лекић

aсистент

Биографија

Оливера Лекић, рођенa је 06. априла 1988. године у Београду. Основне и мастер студије завршила је на Факултету техничких наука у Косовској Митровици.

Тренутно ради као асистент на катедри за пројектовање и урбанизам на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.
  • 2006-2012: Основне академске студије, ФТН, Косовска Митровица.
  • 2012: Дипломске академске студије (мастер), ФТН, Косовска Митровица.
  • 2016-тренутно: Асистент, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Архитектонско пројектовање и савремена архитектура
Историја и теорија архитектуре
Очување и заштита градитељског наслеђа

Контакт

Број телефона:

Email:
olivera.lekic@pr.ac.rs