petar-milic

др Петар Милић

асистент са докторатом

Биографија

др Петар (Обрад) Милић, рођен је 07. августа 1986 године у Косовској митровици. Средњу техничку школу “Михаило Петровић Алас”, смер електротехничар енергетике завршио је у Косовској Митровици 2004/2005 године као ђак генерације. Основне и мастер академске студије завршио је на Факултету техничких наука у Косовској Митровици са укупном просечном оценом 9.46. Докторске студије завршио је на Електронском факултету у Нишу 2019. године одбраном докторске дисертације под насловом “Један приступ међусобном повезивању отворених података е-управе”.

Тренутно ради као асистент са докторатом на катедри за теоријску електротехнику, мерења, рачунарство и информатику на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Као аутор и коаутор, објавио је 10 научних радова на националним и међународним конференцијама, 4 поглављa у књизи, 1 научни рад у међународном часопису изузетних вредности и 1 научни рад у националном часопису међународног значаја. Према подацима са Google Schoolar-а има 33 цитата.

  • 2008: Основне академске студије, ФТН, Косовска Митровица
  • 2010: Мастер академске студије, ФТН, Косовска Митровица
  • 2010-тренутно: Докторске студије, Електронски факултет, Ниш
  • 2019-тренутно: Асистент са докторатом, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Електронска управа
Отворени подаци
Развој Веб апликација
Веб технологије

Контакт

Број телефона:

(+381) 28/422-340

Email:
petar.milic@pr.ac.rs