petar-milic

др Петар Милић

доцент

Биографија

Доц. др Петар (Обрад) Милић, рођен је 07. августа 1986 године у Косовској митровици. Средњу техничку школу “Михаило Петровић Алас”, смер електротехничар енергетике завршио је у Косовској Митровици 2004/2005 године као ђак генерације. Основне и мастер академске студије завршио је на Факултету техничких наука у Косовској Митровици са укупном просечном оценом 9.46. Докторске студије завршио је на Електронском факултету у Нишу 2019. године одбраном докторске дисертације под насловом “Један приступ међусобном повезивању отворених података е-управе”.

Тренутно ради као доцент на катедри за теоријску електротехнику, мерења, рачунарство и информатику на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Као аутор и коаутор, објавио је 12 научних радова на националним и међународним конференцијама, 6 поглављa у књизи, 1 научни рад у врхунском домаћем часопису, 1 научни рад у међународном часопису изузетних вредности и 1 научни рад у националном часопису међународног значаја. Према подацима са Google Schoolar-а има 62 цитата.

  • 2005-2008: Основне академске студије, ФТН, Косовска Митровица
  • 2008-2010: Мастер академске студије, ФТН, Косовска Митровица
  • 2010-2019: Докторске студије, Електронски факултет, Ниш
  • 2018-2019: Асистент, ФТН, Косовска Митровица.
  • 2019-2021: Асистент са докторатом, ФТН, Косовска Митровица.
  • 2021-тренутно: Доцент, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Електронска управа
Отворени подаци
Развој Веб апликација
Веб технологије

Контакт

Email:
petar.milic@pr.ac.rs