djurica_markovic

др Ђурица Марковић

ванредни професор

Биографија

Проф. др Ђурица Марковић, рођен је 05.05.1968. год. у Приштини. Грађевинско-архитектонски факултет у Приштини завршио је 1992. године. Последипломске студије завршио је 2008. године на Грађевинском факултету у Београду, где је одбранио магистарски рад под називом „Оптимално управљање расподелом воде из акумулације помоћу генерисаних хидролошких низова“.

Тренутно је професор на катедри за грађевинско конструктерство на Факултету техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију одбранио је на Факултету техничких наука у Косовској Митровици, 2016. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

  • 1992: Дипломске студије, Грађевинско-архитектонски факултет, Приштина
  • 2008: Постдипломске (магистарске) студије, Грађевински факултет, Београд.
  • 2016: Докторска дисертација,Грађевински факултет, Београд.
  • 2001-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Грађевинарство
Хидротехника

Контакт

Број телефона:

Email:
djurica.markovic@pr.ac.rs