JStanojkovic

Јелена Станојковић

aсистент

Биографија

Jeлена Станојковић је рођена 04.04.1989. године у Алексинцу. Машински факултет у Нишу завршила је 2011. године са просечном оценом 9.36, стекавши звање инжењер машинства (модул инфмационо-производне технологије и индустријски менаџмент). Мастер академске студије је завршила 2013. године са просечном оценом 9.72, стекавши звање мастер инжењер машинства (модул инфмационо-производне технологије и индустријски менаџмент). Мастер рад под називом „Монтажа електронских компонената“ одбранила је 18. октобра 2013. године са оценом 10. Тренутно је на докторским академским студијама на Машинском факултету у Нишу.

Тренутно ради као асистент на катедри за производно машинство на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Јелена Станојковић се бави научно-истраживачким радом у области производног машинства. Аутор и коаутор је више научних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

  • 2014-2017: Стипендиста-докторант на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Машински Факултет у Нишу
  • 2017-2019: Истраживач приправник у техничко-технолошким наукама-IRC Alfatec, Ниш
  • 2019-тренутно: Асистент, ФТН, Косовска Митровица.

Контакт

Број телефона:

Email:
jelena.stanojkovic@pr.ac.rs