IA Юлия

др Јулија Алексић

доцент

Биографија

Доц. др Јулија Алексић, рођена је 03.07.1963. год. у Приштини. Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Приштини завршила је 1988. године. Последипломске студије завршила је на Архитектонском факултету у Београду, где је 2010. године одбранила магистарски рад под називом „Могућност примене система демонтажних обданишта на подручју српских енклава Косова и Метохије“.

Тренутно ради као професор на катедри за пројектовање и урбанизам на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Савремени модели мобилних префабрикованих објеката у кризним подручјима“ одбранила је на Архитектонско-грађевинском факултету у Бања Луци 2014. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

  • 1988: Грађевинско-архитектонски факултет, Приштина
  • 2010: Постдипломске (магистарске) студије, Архитектонски факултет, Београд.
  • 2014: Докторска дисертација, Архитектонско-грађевински факултет, Бања Лука.
  • 2015-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Архитектонско пројектовање

Контакт

Број телефона:

Email:
julija.aleksic@pr.ac.rs