example-02

др Александар Чукарић

ванредни професор

 

Биографија

Проф. др Александар Чукарић, рођен 05.03.1958. год. Електротехнички факултет у Приштини завршио је 1983. године. Последипломске студије завршио је на Електротехничком факултету у Београду, где је 1994. године одбранио магистарски рад.

Тренутно ради као професор на катедри за електроенергетику на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију одбранио је на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини 2002. године. Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама. За ванредног професора на Факултету техничких наука у Косовској Митровици изабран је 2010. године.

  • 1983: Електротехнички факултет, Приштина
  • 1994: Постдипломске (магистарске) студије, Електротехнички факултет, Београд.
  • 2002: Докторска дисертација, ФТН, Косовска Митровица.
  • 2001-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Електроенергетика

Контакт

Број телефона:

Email:
aleksandar.cukaric@pr.ac.rs