Snimljeno pomocu Lumia Selfie

др Александар Ристовски

продекан, ванредни професор

Биографија

Проф. др Александар Ристовски, рођен је 25. септебра 1955. год. у Скопљу. Средњу техничко-грађевинску школу завршио је у Приштини. Дипломирао је на Факултету техничких наука у Приштини, Грађевински факултет – Конструктивни смер 1981. године. Прво запослење у ′′ГРО Kаблар′′-Краљево:(1981-1984) као Шеф градилишта-приправник; шеф градилишта и на крају као шеф градилишта посебних објеката, а након одслужења војног рока запослио се на Техничком факултету у Приштини на Грађевинском одсеку као Асистент-приправник.(1984-1995).

Тренутно је продекан за Грађевинско инжењерство и Архитектуру, на Факултету техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Постдипломске студије је завршио и одбранио магистарску тезу на Грађевинском факултету у Нишу 1995. године.

На Факултет техничких наука у Косовској митровици, Универзитета у Приштини, 2001.одбранио докторску дисертацију под насловом: ′′Понашање претходно напрегнутих конструкција у току времена под дуготрајним оптерећењима′′.

  • 1981: Дипломске студије, Факултет Техничких наука у Приштини
  • 1995: Постдипломске (магистарске) студије, Грађевински факултет у Нишу
  • 2001: Докторска дисертација, Факултет Техничких наука у Косовској Митровици
  • 2012 – тренутно: Продекан, ФТН Косовска Митровица.

Области интересовања

Development
Design
Marketing
Consulting
Management

Контакт

Број телефона:
(+381) 28/425-320

Email:
aleksandar.ristovski@pr.ac.rs