dejan_guresic1

др Дејан Гурешић

редовни професор

Биографија

Проф. др Дејан Гурешић, рођен је 14.04.1967. год. у Косовској Витини. Природно-математички факултет у Приштини завршио је 1991. године. Последипломске студије завршио је 2000. године на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, где је одбранио магистарски рад под називом „Стереохемија бакар(II)-комплекса са несиметричним лигандима edta-типа“.

Тренутно је професор на катедри за технологију на Факултету техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Синтеза и структура неких метал(II) комплекса са 1,3-пропандиаминтетраацетато лигандом” одбранио је на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, 2007. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

  • 1991: Дипломске студије, Природно-математички факултет, Приштина
  • 2000: Постдипломске (магистарске) студије, Природно-математички факултет, Крагујевац.
  • 2007: Докторска дисертација, Природно-математички факултет, Крагујевац.
  • 2011-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Неорганска хемија
Координациона хемија

Контакт

Број телефона:

Email:
dejan.guresic@pr.ac.rs