dragan_stevic1

др Драган Стевић

редовни професор

Биографија

Проф. др Драган Стевић, рођен је 17.09.1958. год у Косовској Каменици. Грађевински факултет Универзитета у Београду завршио је 1989. године. Последипломске студије завршио је на Грађевинском факултету у Београду, где је 1999. године одбранио магистарски рад под називом „Могућност коришћења снимака ЛАНДСАТ ТМ5 за израду фалшколор прегледно-топографских карата“.

Тренутно ради као професор на катедри за грађевински менаџмент на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Унапређење мера заштите средстава и објеката посебне намене применом поступака даљинске детекције” одбранила је на Грађевинском факултету у Београду 2008. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

  • 1989: Грађевински факултет, Београд
  • 1999: Постдипломске (магистарске) студије, Грађевински факултет, Београд.
  • 2008: Докторска дисертација, Грађевински факултет, Београд.
  • 2000-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Геодезија
Фотограметрија
Даљинска детекција

Контакт

Број телефона:

Email:
dragan.stevic@pr.ac.rs