gordana_milentijevic1

др Гордана Милентијевић

продекан, редовни професор

Биографија

Проф. др Гордана Милентијевић, рођена је 03.06.1961. год. у Косовској Митровици. Рударско-металуршки факултет Универзитета у Приштини завршила је 1986. године. Последипломске студије завршила је на Рударско-геолошком факултету у Београду, где је 1996. године одбранила магистарски рад под називом „Могућности коришћења и заштите подземних вода горњег слива Ибра“.

Тренутно је продекан за Рударско инжењерство, Технолошко инжењерство и Заштиту животне средине и заштиту на раду, на Факултету техничких наука у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Подземне воде северног дела Косова и Метохије-искоришћавање и заштита” одбранила је на Рударско-геолошком факултету у Београду 2005. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

  • 1986: Рударско-металуршки факултет, Приштина
  • 1996: Постдипломске (магистарске) студије, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  • 2005: Докторска дисертација, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  • 2020-тренутно: Продекан, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Геологија
Еколошко инжењерство
Заштита подземних вода

Контакт

Број телефона:

Email:
gordana.milentijevic@pr.ac.rs