ljilja_babicev1

др Љиљана Бабинцев

ванредни професор

Биографија

Проф. др Љиљана Бабинцев, рођенa је 28.06.1971. год. у Лепосавићу. Рударско-металуршки факултет у Косовској Митровици завршила је 1996. године. Последипломске студије завршила је 2004. године на Техничко-металуршком факултету у Београду, где је одбранила магистарски рад под називом „Анализа садржаја тешких метала у водама око јаловишта рудника Сува Руда“.

Тренутно је професор на катедри за технологију на Факултету техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Развој и примена потенциометријске стрипинг анализе за одређивање садржаја тешких метала у екосистему” одбранила је на Факултету техничких наука у Косовској Митровици, 2012. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

  • 1996: Дипломске студије, Рударско-металуршки факултет, Косовска Митровица
  • 2004: Постдипломске (магистарске) студије, Техничко-металуршки факултет, Београд.
  • 2012: Докторска дисертација, ФТН, Косовска Митровица.
  • 2001-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Техничко-технолошке науке

Контакт

Број телефона:

Email:
ljiljana.babincev@pr.ac.rs