ljiljana_savic11

др Љиљана Савић

ванредни професор

Биографија

Проф. др Љиљана Савић, рођена је 01.октобра 1960. год. у Косовској Митровици. Дипломирала је на Економском факултету у Приштини на одсеку Економија 1983. год.

Тренутно ради као професор на катедри за опште образовне предмете на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Постдипломске студије је завршила и одбранила магистарску тезу на Економском факултету у Приштини 2002. године.

Докторирала је 2010. год. на Факултету за пословне студије Универзитета Мегатренд у Београду. Аутор и коаутор је на више научних радова публикованих у иностраним и домаћим научним часописима и саопштених на домаћим и интернационалним научним конференцијама.

  • 1983: Дипломске студије, Економски факултет, Приштина.
  • 2002: Постдипломске (магистарске) студије, Економски факултет, Приштина – Блаце.
  • 2010: Одбрана докторске дисертације, Факултет за пословне студије Мегатренд, Београд.

Области интересовања

Економика предузећа
Менаџмент и пословне комуникације

Контакт

Број телефона:

Email:
ljiljana.savic@pr.ac.rs