ljubo_markovic1

др Љубо Марковић

ванредни професор

Биографија

Проф. др Љубо Марковић, рођен је 27.08.1964. год. у Београду. Грађевински факултет у Београду завршио је 1995. године. Последипломске студије завршио је на Грађевинскм факултету у Београду, где је 2003. године одбранио магистарски рад под називом „Анализа ризика приликом уговарања реализације грађевинских пројеката“.

Тренутно је професор на катедри за грађевински менаџмент на Факултету техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Унапређење процеса реализације инвестиционог пројекта са анализом трошкова и ризика“ одбранио је на Грађевинскм факултету у Београду 2009. године.

Аутор и коаутор је више универзитетских уџбеника, научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

За ванредног професора на Факултету техничких наука у Косовској Митровици изабран је 2013. године.

  • 1995: Дипломске студије, Грађевински факултет, Београд
  • 2003: Постдипломске (магистарске) студије, Грађевински факултет, Београд.
  • 2009: Докторска дисертација, Грађевински факултет, Београд.
  • 2010-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Менаџмент и технологија грађења
Информационе технологије у грађевинарству

Контакт

Број телефона:

Email:
ljubo.markovic@pr.ac.rs