mile_petrovic1

др Миле Петровић

редовни професор

Биографија

Проф. др Миле Петровић, рођен је 30.04.1954. год. у Белој Паланци. Технички факултет Универзитета у Приштини завршио је 1979. године. Последипломске студије завршио је на Електронском факултету у Нишу, где је 1988. године одбранио магистарски рад под називом „Један нов нумерички метод за решавање тракастих водова“.

Тренутно ради као професор на катедри за електронику и телекомуникације на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Прилог анализи динамичког опсега камере са посебним освртом на камере високе резолуције” одбранио је на Електротехничком факултету у Приштини 1995. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

За редовног професора на Факултету техничких наука у Косовској Митровици изабран је 2006. године.

  • 1973: Машински факултет, Приштина
  • 1984: Постдипломске (магистарске) студије, Машински факултет, Скопље.
  • 1988: Докторска дисертација, Машински факултет, Приштина.
  • 2000-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Телекомуникације
Телевизијска техника

Контакт

Број телефона:

Email:
mile.petrovic@pr.ac.rs