milutin_milosavljevic1

др Милутин Милосављевић

редовни професор

Биографија

Проф. др Милутин Милосављевић, рођен је 11.09.1957. год. у Крушевцу. Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду завршио је 1984. године. Последипломске студије завршио је на Технолошко-металуршком факултету у Београду, где је 1991. године одбранио магистарски рад под називом „Проучавање реакције елиминације сумпора код тетраметил-тиурамдисулфида“.

Тренутно ради као професор на катедри за технологију на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Кинетика и оптимизација реакција синтезе тион- и тиолкарбамата” одбранио је на Технолошком факултету у Лесковцу 2006. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

За ванредног професора на Факултету техничких наука у Косовској Митровици изабран је 2014. године.

  • 1984: Технолошко-металуршки факултет, Београд
  • 1991: Постдипломске (магистарске) студије, Технолошко-металуршки факултет, Београд.
  • 2006: Докторска дисертација, Технолошки факултет, Лесковац.
  • 2010-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Хемијско инжењерство
Индустријска органска синтеза

Контакт

Број телефона:

Email:
milutin.milosavljevic@pr.ac.rs