miroljub_jevtic1

др Мирољуб Јевтић

редовни професор

Биографија

Проф. др Мирољуб Јевтић, рођен 29.08.1950. год. у Књажевцу. Електротехнички факултет Универзитета у Скопљу завршио је 1980. године. Последипломске студије завршио је на Електротехничком факултету у Скопљу, где је 1987. године одбранио магистарски рад под називом „Истраживање електричног старења, века трајања и поузданости каблова са изолацијом од умреженог полиетилена“.

Тренутно ради као професор на катедри за електроенергетику на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Дејство електричног поља на средњенапонску кабловску изолацију од умреженог полиетилена са неорганским пуниоцем и без пуниоца у условима блиским експлоатационим” одбранио је на Електротехничком факултету у Скопљу 1991. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

За редовног професора на Факултету техничких наука у Косовској Митровици изабран је 2004. године.

  • 1980: Електротехнички факултет, Скопље
  • 1987: Постдипломске (магистарске) студије, Електротехнички факултет, Скопље.
  • 1991: Докторска дисертација, Електротехнички факултет, Скопље.
  • 2000-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Eлементи електроенергетских система
Дистрибутивне мреже
Обновљиви извори енергије
Кабловска техника
Електроизолациони системи

Контакт

Број телефона:

Email:
miroljub.jevtic@pr.ac.rs