nebojsa_arsic

др Небојша Арсић

декан, редовни професор

Биографија

Проф. др Небојша Арсић, рођен 27.08.1960. год. у Приштини,  дипломирани је инжењер електротехнике, смер Енергетика. Технички факултет у Приштини уписао је 1978, а завршио 1983. године. Последипломске студије завршио је на Електротехничком факултету у Београду, где је 1989. године одбранио магистарски рад под називом „Апроксимативно уважавање фреквенцијски зависних параметара водова при брзим високофреквентим прелазним процесима“.

Тренутно је декан на Факултету техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Нумеричко и експериментално моделовање гасног троелектродног искришта одбранио је на Електротехничком факултету у Београду 1994. године.

Област научног интересовања укључује високонапонску испитну опрему, електротехничке материјале и обновљиве изворе електричне енергије.

Аутор и коаутор је више универзитетских уџбеника, научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

За редовног професора на Факултету техничких наука у Косовској Митровици изабран је 2007. године.

  • 1978-1983: Дипломске студије, Технички факултет, Београд
  • 1989: Постдипломске (магистарске) студије,Електротехнички факултет, Београд.
  • 1994: Докторска дисертација, Електротехнички факултет, Београд.
  • 2011-тренутно: Декан, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Високонапонска испитна опрема
Електротехнички материјали
Обновљиви извори електричне енергије

Контакт

Број телефона:
(+381) 28/425-320

Email:
nebojsa.arsic@pr.ac.rs