sefik_bajmak1

др Шефик Бајмак

редовни професор

Биографија

Проф. др Шефик Бајмак, рођен је 18.09.1953. год. у Драгашу. Машински факултет Универзитета у Београду завршио је 1978. године. Последипломске студије завршио је на Машинском факултету у Скопљу, где је 1988. године одбранио магистарски рад под називом „Оптомирање на систем за централно снабдување со енергија за греење и ладење на урбаните и производње средини со користење на енергија од сагорување на комунални отпадоци“.

Тренутно ради као професор на катедри за термотехнику и термоенергетику на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Анализа ефективности и оптимизација топлификационих и хладификационих система коришћењем енергије добијене сагоревањем тврдог комуналног отпада” одбранио је на Машинском факултету у Приштини 1995. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

За редовног професора на Факултету техничких наука у Косовској Митровици изабран је 2008. године.

  • 1978: Машински факултет, Београд
  • 1988: Постдипломске (магистарске) студије, Машински факултет, Скопље.
  • 1995: Докторска дисертација, Машински факултет, Приштина.
  • 2000-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Енергетика
Термоенергетика са термодинамиком
Обновљиви извори енергије
Термофизика

Контакт

Број телефона:

Email:
sefik.bajmak@pr.ac.rs