sinisa

др Синиша Илић

редовни професор

Биографија

Проф. др Синииша С. Илић, рођен је 31. августа 1968. год. у Призрену. Средњу школу ОВЦТЗ “Миладин Поповић”, смер математичко – технички сарадник завршио је у Приштини 1985/86. године. Дипломирао је на Електротехничком факултету у Приштини на одсеку Електроника и телекомуникације јуна 1992. године са просеком 9.85. Као апсолвент је почео да ради у Телевизији Приштина као техничко вођство од 1991 – 1992. године. Након дипломирања изабран је за асистента приправника на Електротехничком факултету у Приштини октобра 1992.год.

Тренутно ради као професор на катедри за теоријску електротехнику, мерења, рачунарство и информатику на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Постдипломске студије је завршио на смеру Дигитални пренос информација и одбранио магистарску тезу на Електротехничком факултету у Београду са темом “Синтеза говора помоћу микрофункција” јуна 1995. године. Резултат свог магистарског рада – креирани софтвер за синтезу српског говора користи као помоћ у рачунарском описмењавању слепих особа и поклања софтвер Савезу слепих Србије 2005. године.

Докторирао је из области дигиталне обраде сигнала и рачунарства и информатике 2007. год. на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Аутор и коаутор је на више од 50 научних радова публикованих у иностраним и домаћим научним часописима и саопштених на домаћим и интернационалним научним конференцијама.

  • 1987-1992: Основне студије, ЕТФ, Приштина.
  • 1992-1995: Магистарске студије, Електротехнички факултет, Београд
  • 2007: Одбрана докторске дисертације, ФТН, Косовска Митровица.
  • 2008-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Базе података и информациони системи
ЕТЛ, складишта података и пословна интелигенција
Истраживање података
Дигитална обрада сигнала

Контакт

Број телефона:
(+381) 28/425-320

Email:

sinisa.ilic@pr.ac.rs

Социјалне мреже: