slobodan_makragic1

др Слободан Макрагић

ванредни професор

Биографија

Проф. др Слободан Макрагић, рођен је 06.09.1955. год. у Подујеву. Машински факултет Универзитета у Приштини завршио је 1979. године. Последипломске студије завршио је на Машинском факултету у Београду, где је 1987. године одбранио магистарски рад под називом „Слободне осцилације линиjских система при концентрисаним и континуално распоређеним масама“.

Тренутно ради као професор на катедри за конструкције и механизацију на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Прилог анализи динамичког понашања носеће структуре радног точка ротобагера у процесу копања” одбранио је на Машинском факултету у Приштини 1998. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

  • 1979: Машински факултет, Приштина
  • 1987: Постдипломске (магистарске) студије, Машински факултет, Београд.
  • 1998: Докторска дисертација, Машински факултет, Приштина.
  • 2000-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Машинске конструкције
Механизација

Контакт

Број телефона:

Email:
slobodan.makragic@pr.ac.rs