smiljana_markovic1

др Смиљана Марковић

ванредни професор

Биографија

Проф. др Смиљана Марковић, рођенa је 23.11.1965. год. у Косовској Митровици. Природно-математички факултет у Приштини завршила је 1989. године. Последипломске студије завршила је 2008. године на Технолошко-металуршком факултету у Београду, где је одбранила магистарски рад под називом „Температурска зависност реакције диспропорционисања јодне киселине у раствору сумпорне киселине“.

Тренутно је професор на катедри за технологију на Факултету техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Кинетичка испитивања реакције диспропорционисања јодне киселионе у растворима сумпорне киселине ” одбранила је на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, 2012. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

  • 1989: Дипломске студије, Природно-математички факултет, Приштина
  • 2008: Постдипломске (магистарске) студије, Технолошко-металуршки факултет, Београд.
  • 2012: Докторска дисертација, Природно-математички факултет, Крагујевац.
  • 2001-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Физичка хемија
Неорганска хемија

Контакт

Број телефона:

Email:
smiljana.markovic@pr.ac.rs