example-02

др Велимир Дутина

редовни професор

Биографија

Проф. др Велимир Дутина, рођен је 03.05.1956. год. Технички факултет Универзитета у Београду завршио је 1982. године. Последипломске студије завршио је на Грађевинском факултету у Нишу, где је 1995. године одбранио магистарски рад.

Тренутно ради као професор на катедри за грађевински менаџмент на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију одбранио је на Грађевинско-архитектонском факултету у Косовској Митровици 2001. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

За редовног професора на Факултету техничких наука у Косовској Митровици изабран је 2012. године.

  • 1982: Технички факултет, Приштина
  • 1995: Постдипломске (магистарске) студије, Грађевински факултет, Београд.
  • 2001: Докторска дисертација, Грађевинско-архитектонски факултет, Косовска Митровица.
  • 2000-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Менаџмент и технологија грађења

Контакт

Број телефона:

Email:
velimir.dutina@pr.ac.rs