vladimir_radojicic1

др Владимир Радојичић

ванредни професор

Биографија

Проф. др Владимир Радојичић, рођен је 04.01.1962. год. у Врању. Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу завршио је 1985. године. Последипломске студије завршио је на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу, где је 1993. године одбранио магистарски рад под називом „Савијање гредних носача од висококвалитетног бетона“.

Тренутно је професор на катедри за грађевинско конструктерство на Факултету техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Савијање гредних носача од висококвалитетног бетона, попречним силама на краткотрајно и дуготрајно оптерећење“ одбранио је на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу 2000. године.

Аутор и коаутор је више универзитетских уџбеника, научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

За ванредног професора на Факултету техничких наука у Косовској Митровици изабран је 2013. године.

  • 1985: Дипломске студије, Технички факултет, Приштина
  • 1993: Постдипломске (магистарске) студије, Машински факултет, Београд.
  • 2000: Докторска дисертација, Машински факултет, Београд.
  • 2001-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Бетонске конструкције

Контакт

Број телефона:

Email:
vladimir.radojicic@pr.ac.rs