vladimir_raicevic1

др Владимир Раичевић

редовни професор

Биографија

Проф. др Владимир Раичевић, рођен је 09. 03.1948. год. у Прокупљу. Технички факултет у Приштини завршио 1971. године. Последипломске студије завршио је на Машинском факултету у Београду, где је 1978. године одбранио магистарски рад под називом „Прилог апроксимативном одређивању механичких константи главних облика осциловања при слободно непригушеном осциловању материјалног сиостема са коначним бројем степени слободе“.

Тренутно је професор на катедри за механику на Факултету техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Прилог апроксимативном одређивању механичких константи карактеристичних облика у области нерезонантног осциловања система“ одбранио је на Машинском факултету у Београду 1985. године.

Област научног интересовања укључује Теоријску и примењену механику.

Аутор и коаутор је више универзитетских уџбеника, научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

За редовног професора на Факултету техничких наука у Косовској Митровици изабран је 2005. године.

  • 1971: Дипломске студије, Технички факултет, Приштина
  • 1978: Постдипломске (магистарске) студије, Машински факултет, Београд.
  • 1985: Докторска дисертација, Машински факултет, Београд.
  • 2001-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Теоријска и примењена механика
Осцилације механичких система
Динамика виброударних система

Контакт

Број телефона:

Email:
vladimir.raicevic@pr.ac.rs