Редовни професор

декан

Редовни професор

Шеф катедре за рударство

Редовни професор

Шеф катедре за производно машинство

Редовни професор

Шеф катедре за грађевински менаџмент

Редовни професор

Шеф катедре за електронику и телекомуникације

Ванредни професор

Продекан за Aрхитектуру и Грађевинско инжењерство

Ванредни професор

Шеф катедре за теоријску електротехнику, мерења, рачунарство и информатику

Редовни професор

Продекан за Рударско инжењерство, Технолошко инжењерство и Заштиту животне средине и заштиту на раду

Редовни професор

Шеф катедре за термотехнику и термоенергетику

Ванредни професор

Шеф катедре за грађевинско конструктерство