Референт за рад и радне односе

Александра Петровић референт за рад и радне односе Контакт Телефон: 028-425-320, локал: 115 Email: aleksandra.petrovic@pr.ac.rs

Референт за опште и правне послове

Снежана Митровић референт за опште и правне послове Контакт Телефон: 028-425-320, локал: 115 Email: snezana.mitrovic@pr.ac.rs

Административни референт

Јулијана Врзић административни референт Контакт Телефон: 028-425-320, локал: 115 Email: julijana.vrzic@pr.ac.rs