Редовни професор

Продекан за Рударско инжењерство, Технолошко инжењерство и Заштиту животне средине и заштиту на раду

Редовни професор

продекан за електротехничко и рачунарско инжењерство

Редовни професор

продекан за машинско и индустријско инжењерство

Ванредни професор

продекан за архитектуру и грађевинско инжењерство