Редовни професор

Продекан за Рударско инжењерство, Технолошко инжењерство и Заштиту животне средине и заштиту на раду

Ванредни професор

продекан за машинско инжењерство

Ванредни професор

продекан за архитектуру и грађевинско инжењерство