Самостални стручнотехнички сарадник за координацију наставе

Зоран Елезовић Самостални стручнотехнички сарадник за координацију наставе   Контакт Телефон: 028-425-320, локал: 113 Email: zoran.elezovic@pr.ac.rs

Самостални стручнотехнички сарадник за координацију наставе

Стручни сарадник

Самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама- лаборант за материјале, механику и саобраћај

Дејан Лазовић Самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама- лаборант за материјале, механику и саобраћај   Контакт Телефон: 028-425-320, локал: 113 Email: dejan.lazovic@pr.ac.rs