I конкурсни рок за 2016/17.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, расписује ПРВИ КОНКУРС за упис студената на мастер академским студијама школске 2016/17. године. Мастер академске студије трају једну годину и њиховим завршетком стиче се 300 ЕСПБ бодова.

Укупно

330
330
  • буџет 240
  • самофинансирање 90

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК траје од ______. до ______. 2016. године

Упис кандидата вршиће се на следећим студијским програмима

Архитектура

40укупно
40укупно
  • 35
  • 5

Грађевинско инжењерство

30укупно
30укупно
  • 25
  • 5

Електротехника и рачунарство

80укупно
80укупно
  • 60
  • 20

Заштита животне средине

42укупно
42укупно
  • 35
  • 7
Услови конкурса

Пријаву за упис могу да поднесу кандидати који су завршили основне академске студије на одговарајућем студијском програму у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ЕСПБ.

Пријављивање кандидата вршиће се ________. 2016. год.

Упис студената

Упис кандидата вршиће се од _____. до _____. 2016. год.

Школарина
самофинансирајући
страни држављани